Stručna konferencija o istraživanju i razvoju u hrvatskoj ICT industriji

Motivacija

Uočeno je kako niz tvrtki u RH nema jasnu sliku o tome što znači istraživanje i razvoj, ili imaju svoju percepciju istraživanja i razvoja koja se razlikuje od općeprihvaćenih definicija. S druge strane akademska zajednica dobro je  upućena u dio istraživanja, ali ne i u razvoj. To je problematično jer se moderna ekonomija temelji na istraživanju i razvoju. Kako bi tvrtke koristile istraživanje i razvoj te akademska zajednica i državne institucije to podupirale, prvo je nužno proširiti svijest o istraživanju i razvoju. Nakon toga treba pomoći u uspostavi kvalitetnog istraživanja i razvoja te se u tom smislu organizira ova stručna konferencija.

Ciljevi

  1. Upućivanje dionika u RH u značenje pojma istraživanje i razvoj, njegov značaj te metode koje se primjenjuju u istraživanju i razvoju.
  2. Razmjena iskustava između dionika u Republici Hrvatskoj u uspostavi, vođenju i komercijalizaciji rezultata istraživanja i razvoja.
  3. Uvid u stanje istraživanja i razvoja u RH.
  4. Utjecaj na regulativu RH po pitanju poticanja istraživanja i razvoja te njegove regulative.
  5. Prenošenje iskustava iz zapadnih država s ekonomijama koje se temelje na istraživanju i razvoju.
  6. Povezivanje akademskog sektora, tvrtki i državnih institucija radi ostvarenja istraživanja i razvoja.
  7. Prezentacija znanstvenih istraživanja u području istraživanja i razvoja.
  8. Prezentacija EU i drugih fondova za podršku istraživanju i razvoju.
  9. Prezentacija HR legislative za podršku istraživanju i razvoju
  10. Metode zaštite rezultata istraživanja i razvoja radi očuvanja konkurentnosti.