Programski odbor

Programski odbor treće Stručne konferencije o istraživanju i razvoju u hrvatskoj IKT industriji čine:

 • Groš, Stjepan (FER), predsjednik PO
 • Dozan, Mirjana (FER)
 • Friedman, Alexander (HGK)
 • Grgić, Krešimir (FERIT)
 • Horvat, Marko (TVZ)
 • Jelavić, Gojko (HGK)
 • Martinović, Jasminka (HUP)
 • Oršić, Ena (CISEx)
 • Pavić, Zvonko (novinar)
 • Sekula, Dario (SedamIT d.o.o.)
 • Tomičić-Pupek, Katarina (FOI)
 • Žunec, Nuša (HUP)